Alfred Sisley
Alfred Sisley's Oil Paintings
Alfred Sisley Museum
1839 -- 1899. English Impressionist landscape painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

Alfred Sisley.org, welcome & enjoy!
Alfred Sisley.org
 

WOUWERMAN, Philips
Stag Hunt in a River iut7
1650s Oil on canvas, 130 x 190 cm Carolina Museum of Art, Raleigh
ID: 09761

WOUWERMAN, Philips Stag Hunt in a River iut7
Go Back!WOUWERMAN, Philips Stag Hunt in a River iut7


Go Back!


 

WOUWERMAN, Philips

Dutch Baroque Era Painter, 1619-1668. Dutch painters from Haarlem. Dutch painter and draughtsman. He was the eldest son of the painter Paulus [Pauwels] Joostens Wouwerman of Alkmaar (d 28 Sept 1642), whose two other sons, Pieter Wouwerman (1623-82) and Johannes Wouwerman (1629-66), also became painters. Philips probably received his first painting lessons from his father, none of whose work has been identified. According to Cornelis de Bie, Wouwerman was next apprenticed to Frans Hals, although no trace of Hals's influence is discernible in Wouwerman's work. Wouwerman is also reputed to have spent several weeks in 1638 or 1639 working in Hamburg in the studio of the German history painter Evert Decker (d 1647). While in Hamburg, he married Annetje Pietersz. van Broeckhof. On 4 September 1640 Wouwerman joined the Guild of St Luke in Haarlem, in which in 1646 he held the office of vinder (agent or 'finder'). Given the many southern elements in his landscapes, it has repeatedly been suggested that Wouwerman must have travelled to France or Italy, but there is no documentary evidence that he left his native Haarlem for more than short periods. During his lifetime he must have attained a certain degree of prosperity, as demonstrated by the relatively large sums inherited by each of his seven children after his wife's death in 1670.  Related Paintings of WOUWERMAN, Philips :. | Stag Hunt in a River iut7 | Riding School 4et | View in the Environs of Haarlem | Rider's Rest Place q4r | Two Horses er |
Related Artists:
El Greco
Greek-born Spanish Mannerist Painter, 1541-1614 Considered a representative of late Renaissance Spanish art, El Greco was actually born in Greece, on the island of Crete. After studying in Venice under Titian, El Greco settled in Toledo, Spain in 1577. At the time he was wildly popular, his emotionally religious paintings being just the ticket for the hometown of the Spanish Inquisition. After his death his work was largely ignored until the beginning of the 20th century; now he considered one of the inspired geniuses of Western art. His distinctive style features bold shapes and colors, with elongated and slightly distorted figures. In Toledo El Greco was in constant demand and liked living large: he maintained a private orchestra to accompany his meals.
August Christian Hauck
(1742 -1801 ) - Painter
georg von rosen
Johan Georg Otto von Rosen, född 13 februari 1843 i Paris, död 1923 i Stockholm, var en svensk konstnär och greve av ätten von Rosen. Han målade i den akademiska stilen, till stor del historiemåleri och porträtt. Han var professor vid Konstakademien 1880-1908 och dess direktör 1881-1887 samt 1893-1899. Som konstakademiens direktör kom han i stark konflikt med den nya generation av konstnärer som krävde reformer av akademiens utbildning och utställningsverksamhet, de så kallade opponenterna. Georg von Rosen föddes i Paris 1843 som son till generalkonsuln greve Adolf Eugene von Rosen (kallad "de svenska järnvägarnas fader") och hans hustru Euphrosyne Rizo-Rangabe. Hans första levnadsår förflöt i Paris, varifrån familjen flydde till Sverige under februarirevolutionen 1848. Han studerade 1855-1861 vid Konstakademien i Stockholm. 1862 besökte Rosen världsutställningen i London där han lärde känna belgaren Henri Leys' arbeten, målningar med scener från medeltiden och renässansen målade i ålderdomlig stil. Dessa verk gjorde ett stort intryck på von Rosen. Han skrev själv Stående hvarje dag i flere timmar, försjunken i åskådandet af dessa om en snart sagdt öfvermänsklig intuition vittnande bilder, som likväl flertalet i den stora hopen med likgiltighet skred förbi, drömde jag mig tillbaka in i en hänsvunnen tid och för mina yttre ögon försvann hela den öfriga utställningen, den omgifvande mängden, ja hela den existerande verlden! Då jag lemnade London, var jag på 14 dagar vorden 300 år äldre. Rosen uppsökte följande året mästaren i Antwerpen och tillbringade en tid i hans umgänge och i hans atelje. Återkommen till Sverige, inspirerad av mötet, målade han Sten Sture d.ä. intåg i Stockholm. Den medeltida stadsmiljön med det noggranna återgivandet av stenläggningen och den närmast osannolika rikedomen på byggnadsdetaljer känns igen från Leys målningar. von Rosen belönades med kunglig medalj för målningen, och blev hyllad och uppskattad av Oscar II på grund av bildspråket, som i hög grad uttryckte den oscarianska epokens ideal. Samma år begav han sig ut på resa och besökte Egypten, Palestina, Syrien, Osmanska riket, Grekland och Ungern där han studerade måleri. 1866 vistades han ett år i Rom och vistades sedan åter hos Leys fram till dennes död 1869. Därefter studerade han i Menchen under Karl Piloty och reste sedan vidare till Italien innan han återkom till Sverige 1871. Efter hemkomsten målade han Erik XIV och Karin Månsdotter. 1872 blev han ledamot av Konstakademien, 1874 blev han vice professor, 1879 kammarherre och 1880 professor i figurteckning och målning. 1881-1887 samt 1893-1899 var han direktör för Akademins läroverk. 1892-1900 var han även ordförande i Nordiska samfundet till bekämpande av det vetenskapliga djurplågeriet, numera Djurens Rätt. Han avled 1923 och förblev ogift under hela sitt liv.


Alfred Sisley
All the Alfred Sisley's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved